General

EU changes to CEUF (Central European Union of Fascists)

  • If only they were fascist.

  • САЩ разбутаха и продължават да се месят по недопустим начин в Близкия Изток(и не само там). За Европа остава “привилегията” да се справя с пълчищата ислямисти, които нахлуват и налагат своите порядки и безумна религия по всякакъв начин.

  • This change happened many years ago.