General

EU changes to CEUF (Central European Union of Fascists)

Comments (3)
  1. If only they were fascist.

  2. САЩ разбутаха и продължават да се месят по недопустим начин в Близкия Изток(и не само там). За Европа остава “привилегията” да се справя с пълчищата ислямисти, които нахлуват и налагат своите порядки и безумна религия по всякакъв начин.

  3. This change happened many years ago.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *